5 -02 68 15 44 (021)

تعمیرات اساسی تجهیزات دوار پالایشگاه گاز خانگیران

تعمیرات اساسی تجهیزات دوار پالایشگاه گاز خانگیران که از اول خرداد 95 توسط بخش تعمیرات شرکت تاپکو در حال انجام است به پیشرفت 75 درصد رسیده است. این تعمیرات که در 4 یونیت این پالایشگاه اجرا می شود، شامل فنهای گیربکس دار، انواع پمپها و دمپرها هست. با زحمات تیم تعمیراتی شرکت تاپکو و پیشرفت خوبی که تا کنون حاصل شده است، این پروژه تعمیراتی تا اواسط شهریور ماه به اتمام می رسد .تعمیرات اساسی تجهیزات دوار پالایشگاه گاز خانگیران

تعمیرات اساسی تجهیزات دوار پالایشگاه گاز خانگیران
تعمیرات اساسی تجهیزات دوار پالایشگاه گاز خانگیران